ÚvodProgramyStále s úsměvemZákladní škola Přerov, Velká Dlážka 5, p. o.

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, p. o.

PROJEKT: Komunitní vzdělávání seniorů v Regioklubu ZŠ Velká Dlážka, Přerov

PODPORA:  50.000 korun

REGION: Olomoucký kraj

TEMATICKÝ OKRUH: 1

Jde o budování Regioklubu ZŠ Velká Dlážka a nabídku volnočasových aktivit pro seniory - keramická dílna, kurz trénování paměti, mezigenerační akce, spolupráce s domovem pro seniory. Hlavní cíle projektu:
- seniorům města Přerova a blízkého okolí poskytovat všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání v nově vznikajícím Regioklubu základní školy,
- nabídnout volnočasové aktivity a vytvořit zázemí při vzdělávacích kurzech a odborných přednáškách,
- nabízenými aktivitami pro seniory rozvíjet sociální, občanské a komunikativní kompetence žáků školy,
- podporovat mezigenerační soužití a rozvíjet mezigenerační dialog.