ÚvodProgramyStále s úsměvemWikimedia Česká republika

Wikimedia Česká republika

PROJEKT: Senioři píší wikipedii

PODPORA:  50.000 korun

REGION: ČR

TEMATICKÝ OKRUH: 1

Wikimedia ČR je oficiální českou pobočkou Wikimedia Foundation (WMF). Cílem je tvořit takový svět, v němž může každý člověk svobodně přistupovat k veškerým lidským znalostem. Díky těmto projektům (např. Wikipedie) takový svět organizace buduje.
Senioři píší Wikipedii je vzdělávací program, který si klade za cíl zapojit do psaní Wikipedie seniory a tak vytvořit prostor, kde účastníci kurzů mohou předávat své vědomosti mladší generaci, učit se novým dovednostem a navazovat nové kontakty. Projekt navazuje na obdobný projekt podpořený v předcházejícím ročníku.