ÚvodProgramyStále s úsměvemSociální služby pro seniory Olomouc, p. o.

Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o.

PROJEKT: Zastav a vydechni 3

PODPORA:  50.000 korun

REGION: Olomoucký kraj

TEMATICKÝ OKRUH: 2

Role domácího pečujícího, který nepřetržitě pečuje o osobu blízkou, je pro pečujícího náročná. Důsledkem je zpravidla nedostatek vlastního času, vysoká emocionální zátěž, nikdy nekončící činnost, často i  osamělost. Cílem projektu je realizace 5ti tematicky zaměřených setkání, během kterých by se vytvořit prostor k setkávání se laických pečujících formou tzv. svépomocných  skupin. Díky tomuto projektu budou mít pečující možnost, alespoň na chvíli se zastavit, vydechnout a nabrat nové síly. Organizace a její aktivity byly z programu podpořeny již třikrát.