Slezská diakonie

PROJEKT: Kavárna u Jarušky

PODPORA:  50.000 korun

REGION: Moravskoslezský kraj

TEMATICKÝ OKRUH: 2 (3)

Slezská diakonie je nezisková organizace poskytující kvalitní sociální služby a další návazné programy. Kavárna u Jarušky je tak součástí jednoho z programů a to Dobrovolnického centra v Krnově. Smyslem Kavárny je nabídnout důstojné prostředí v zázemí sociálních služeb, vytvořit prostředí kavárny a skrze toto příjemné prostředí motivovat veřejnost k vstupu do sociální služby. Bourání předsudků o sociálních službách a vybudovávaní půdy pro fungování dobrovolníků. Realizace projektu od července 2018 navázala na projekt podpořený v předcházejícím ročníku.