PROSTOR PRO

PROJEKT: Nebuďme DŘEVĚNÍ!

PODPORA:  58.000 korun

REGION: Královéhradecký kraj

TEMATICKÝ OKRUH: 1 (2)

PROSTOR PRO poskytuje pomoc a podporu všem generacím - od malých dětí až po ty nejstarší. Nabízí jim bezpečný prostor pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností, pro volnočasové vyžití, pořádají akce pro veřejnost. Realizovaný projekt je zacílen na jejich seniory v klubu DŘEVĚNKA a seniory z okolí. V rámci projektu byla vybudována Aktivní zahrada, která umožní této generaci aktivně stárnout.