ÚvodProgramyStále s úsměvemHESTIA - Centrum dobrovolnictví, z. ú.

HESTIA - Centrum dobrovolnictví, z. ú.

PROJEKT: Program 3G-tři generace, středisko Praha

PODPORA:  90.000 korun

REGION: Praha

TEMATICKÝ OKRUH: 3 (1)

Program 3G-tři generace již od roku 2011 spojuje osoby 50+ s rodinami s dětmi, kde schází mezigenerační kontakt. Plánované činnosti: vyhledání zájemců–rodin i dobrovolníků, diagnostika, výcvik, párování, supervize, poradenství, vedení celorep. sítě středisek a práce na metodice, propagace. Příspěvek byl využit na přímou práci s dobrovolníky i na úhradu provozních nákladů. Program 3G propojující pomerně unikátním způsobem 3 generace byl podpořen v předcházejících ročnících našeho programu. Jeho dosavadním výsledkem a přínosem je cca 75 dlouhodobě a déledobě fungujících třígeneračních společenství.