ÚvodProgramyStále s úsměvemGerontologický institut o.p.s.

Gerontologický institut o.p.s.

PROJEKT: Mezinárodní konference Stáří spojuje 2019

PODPORA:  50.000 korun

REGION: ČR

TEMATICKÝ OKRUH: 3 (2)

Jádrem aktivit Gerontologického institutu je analytická, vzdělávací, koncepční, metodická, konferenční a poradenská činnost v oblasti problematiky stáří a stárnutí. Cílem mezinárodní konference je otevřít debatu nad systémem zdravotně-sociálních služeb v České republice a zároveň přinést aktuální a inspirativní zahraniční metody a přístupy v péči o seniory. Konference je prostorem pro setkání a diskusi odborné veřejnosti. Zúčastnilo se 150 osob.