Dotek z. ú.

PROJEKT: V Doteku = V pohodlí

PODPORA:  50.000 korun

REGION: Zlínský kraj

TEMATICKÝ OKRUH: 2

Organizace poskytuje sociální služby (odlehčovací služby a pečovatelskou službu) především seniorům, kteří tvoří 98 % klientely. Cílem  projektu je maximální možná podpora klientů v samostatné péči o sebe sama prostřednictvím zlepšení vybavenosti zařízení organizace. Odlehčovací služba je poskytována na přechodnou dobu, proto chceme, aby byl pro klienty návrat do domácího prostředí co nejjednodušší a mohli se v co největší možné míře zapojit do běžného života.