Diakonie ČCE

PROJEKT: Linka pro pečující

PODPORA:  80.000 korun

REGION: Praha

TEMATICKÝ OKRUH: 2 (3)

Pokračování a další rozvoj projektu zaměřeného na podporu domácích pečujících. Projekt umožní provoz bezplatné poradenské linky pro pečující (každý všední den od 9:00 do 17:00), kam se mohou obracet všichni, kteří se doma starají o svého blízkého. Poradci na lince jim poradí, na jaké příspěvky mají nárok a jak o ně požádat, jak uzpůsobit domácnost, jakou formu sdílené péče mohou využít ve své specifické situaci a mnoho dalšího. Projekt Linka pro pečující je součástí rozsáhlého projektu Pečuj doma, který se zaměřuje na komplexní podporu neformálních pečujících po celé ČR.