ÚvodProgramyStále s úsměvemCentrum pro studium dlouhověkosti adlouhodobé péče

Centrum pro studium dlouhověkosti adlouhodobé péče (CELLO) při Fakultě humanitních studií Univezity

PROJEKT: Odborná monografie Aktivní gerontologie aneb jak stárnout dobře

PODPORA:  100.000 korun

REGION: ČR

TEMATICKÝ OKRUH: 3 (2,1)

Monografie vznikla v reakci na aktuální situaci s cílem pomoci nejen odborníkům a poučeným laikům porozumět komplexní problematice stárnutí. Cílem knihy je propojit teoretické poznatky a klinickou praxi. Kniha vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace a výsledků nejnovějších empirických studií. Na obsahu se podílí odborníci z řad lékařů, geriatrů, akademiků, filosofů, psychologů, sociálních pracovníků či pečovatelů pod vedením Mgr. K. Macháčové, Ph.D., a doc. MUDr. I. Holmerové.