Spolek AktivSen

PROJEKT: Senior gymnázium

PODPORA:  60.000 korun

REGION: Moravskoslezský kraj

TEMATICKÝ OKRUH: 1

Komunitní centrum Archa je v podstatě jediné centrum pro seniory v Ostravě s každodenním programem. Chtěli bychom rozšířit opět výuku a provoz centra do dopoledních hodin, zvýšit vzdělanost a informovanost členů a podpořit je v jejich aktivitách. Členové obdrží po skončení roku certifikát o absolvování daného předmětu od svého lektora.