Sociální služby Praha 9, z. ú.

PROJEKT: Učíme se celý život

PODPORA:  36.000 korun

REGION: Praha

TEMATICKÝ OKRUH: 1 (2)

Projekt zaměřený na vzdělávací a pohybové aktivity seniorů (cvičení, ergoterapie, taneční koužek). Udržení tělesných a mentálních schopností a dovedností. Jiné projekty organizace byly podpořeny již v předcházejících dvou ročnících.