Oblastní charita Hradec Králové

PROJEKT: Automobily pro Charitní pečovatelskou službu Hradec Králové

PODPORA:  95.000 korun

REGION: Královéhradecký kraj

TEMATICKÝ OKRUH: 2

Oblastní charita Hradec Králové je respektovaným poskytovatelem sociálních a zdravotnických služeb, především v oblasti pro seniory a lidi bez domova, v Královéhradeckém kraji. Cílem projektu je bezpečné a ekonomické zajištění poskytování terénní pečovatelské služby po právě proběhlém sloučení s Třebechovickou pobočkou. Služba umožňuje seniorům zůstat co nejdéle doma, kde to znají a je jim dobře. Jsme schopni jim zajistit i zdravotnickou službu a další navazující služby, dobrovolnickou pomoc.