Moudrá Sovička z.s.

PROJEKT: Hodinový ajťák

PODPORA:  97.000 korun

REGION: ČR

TEMATICKÝ OKRUH: 1

Individuální konzultace pro seniory ve věku 60+ se zaměřením na využívání ICT. NF Veolia
podporuje projekt Moudré Sovičky od roku 2016. V roce 2018 jsme podpořili poskytnutí této
služby pro tyto organizace a obce: FIT SENIOR Příbram, z.s., Středisko komplexní sociální
péče, o.p.s. Kladno, Centrum pro rodinu/ Senior point ze Zlína, Sociální služby pro seniory
Olomouc, p.o., Charita Ostrava, Klub Hrobských seniorů, Obec Tatobity, město Nový Jičín.