Městská knihovna Louny

PROJEKT: Třetí věk

PODPORA:  50.000 korun

REGION: Ústecký kraj

TEMATICKÝ OKRUH: 1

Projektem Třetí věk se rozumí vzdělávací cyklus řadící se do programu celoživotního vzdělávání. Projekt se snaží zvyšovat kvalitu života, zaměřuje se na mnohdy sociálně vyloučenou skupinu lidí, přispívá k dlouhodobě soběstačnému životu seniorů. Vzdělávání je koncipováno běžným členěním na semestry. V našem městě není jiná instituce, která by se celoživotním vzděláváním systematicky zabývala. Prostředí knihovny je sociálně bezpečné a je zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb.