Medela - péče o seniory o. p. s.

PROJEKT: Ergoterapie s keramikou jako léčba

PODPORA:  60.000 korun

REGION: Moravskoslezský kraj

TEMATICKÝ OKRUH: 2

Medela-péče o seniory poskytuje péči pro uživatele trpící Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a demencemi různého typu. Díky programu Stále s úsměvem a získáním potřebného vybavení pro práci s keramickou hlínou organizace zkvalitní volnočasové aktivity v domově, zlepší motoriku a psychickou pohodu uživatelů služeb, dopřeje jim relaxaci a podpoří jejich kreativitu. Tato ergoterapeutická technika přispěje ke zkvalitnění námi poskytované sociální služby.