HESTIA - Centrum dobrovolnictví, z. ú.

PROJEKT: Program 3G-tři generace, středisko Praha

PODPORA:  100.000 korun

REGION: Praha

TEMATICKÝ OKRUH: 3 (1)

HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví za dobu své působnosti ušla velký kus cesty. Byla v České republice při zrodu zákonů o dobrovolnictví a těmito zákony se také řídí. Na profesionální úrovní se dobrovolnictví věnuje. Programy Pět P, KOMPAS i 3G-tři generace jsou akreditovány u MV ČR. Program 3G-tři generace spojuje osoby 50+ s rodinami s dítětem/dětmi, kde z nějakého důvodu schází mezigenerační kontakt. Ideou programu je vytvoření dlouhodobého podpůrného mezigeneračního kontaktu. Program 3G realizují pod metodickým vedením Hestie v regionech další organizace.