Gerontologický institut o.p.s.

PROJEKT: Konference Stáří spojuje

PODPORA:  50.000 korun

REGION: Praha

TEMATICKÝ OKRUH: 3 (2)

Cílem projektu je spojovat odborníky i reprezentanty veřejnosti  se seniory a společně hledat optimální řešení témat stáří a stárnutí. Konference se uskuteční 30. a 31. května v Malém sále Městské knihovny Praze a bude mít 2 základní bloky:
- Stárnutí ve městě, v Praze. Integrovaná péče. Příklady praxe z Manchesteru, Švédska.
- Stáří a stárnutí obecně. Senior na existenciální periferii. Osamělost jako důsledek a příčina sociální patologie. Komplexní přístup k lidské bytosti v podmínkách české legislativy.
Záštitu nad konferencí převzali Milan Štěch, předseda Senátu PČR, Jaroslava Němcová, ministryně práce a sociálních věcí, senátorka Daniela Filipiová, náměstek primátorky hlavního města Prahy Petr Dolínek, radní Irena Ropková a Daniel Hodek.