Domov Sue Ryder, z. ú.

PROJEKT: Multidisciplinární spolupráce v domovech - reálná praxe, nebo nesplnitelný ideál?

PODPORA:  100.000 korun

REGION: ČR

TEMATICKÝ OKRUH: 3 (2)

Domov Sue Ryder je organizace, která se již téměř 20 let intenzivně zabývá problematikou důstojného stáří a stárnutí a tématy s tímto souvisejícími. Téma vzdělávací akce navazuje na předchozí projekt Multidisciplinární tým v akci. Projekt m á za cíl vytvořit prostor pro sdílení tématu (konferenci s workshopy), a také podpořit kulturu multidisciplinární spolupráce k rozvoji tzv. péče zaměřené na člověka (péče nejvyšší kvality).