Diakonie ČCE

PROJEKT: Pečuj doma a s námi

PODPORA:  100.000 korun

REGION: Praha

TEMATICKÝ OKRUH: 2 (3)

Záměrem projektu je systémová podpora neformálních, rodinných pečujících (od informačních a poradenských ke vzdělávání a psychologické podpoře). Cílem je být jim skutečnou podporou a zefektivnit jejich péči o osobu blízkou. Dopad této podpory se odrazí nejen v mezigeneračních vztazích, ale zejména v kvalitě života jejich blízkých, seniorů, o které pečují. Projekt navazuje na projekt podpořený v předchazejícím ročníku. Vloni se podpra domácích pečujících týkala pacientů FN Motol, nyní bude rozšířena na další prežské nemocnice.