Charita Slavičín

PROJEKT: Rozvoj Charitní pečovatelské služby Štítná nad Vláří  

PODPORA:  70.000 korun

REGION: Zlínský kraj

TEMATICKÝ OKRUH: 2

Charita Slavičín poskytuje sociální a zdravotní péči v domácnostech klientů. Dále poskytujeme ambulantní služby jako centra denních služeb pro osoby s postižením a sociálně terapeutické dílny pro osoby s postižením. Cílem projektu je zakoupení kompenzačních pomůcek a zajištění péče o seniory v jejich domácím prostředí a pomoc pečujícím rodinám při péči o osobu blízkou. Projekt vyřeší nedostatečný počet úvazků pečovatelek, aby byly schopny poskytnout péči i v odpoledních hodinách a o víkendech.