Charita Ostrava

PROJEKT: Aktivity Charitního střediska Gabriel-komunitního centra pro seniory

PODPORA:  100.000 korun

REGION: Moravskoslezský kraj

TEMATICKÝ OKRUH: 1

Charitní středisko Gabriel chce prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb přispět ke snížení osamělosti, k utváření pocitu užitečnosti, bezpečnosti, k navazování nových sociálních vazeb a k udržování soběstačnosti a samostatnosti. Služby rovněž vedou k podpoře setrvání seniorů v domácím prostředí a zároveň odstraňují izolaci od společenského prostředí. Cílem je s pomocí zájmových, vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit udržet a rozvíjet osobní a sociální schopnosti seniorů.