Centrum pro rodinu Zlín, z.s.

PROJEKT: Senior Point Zlín

PODPORA:  50.000 korun

REGION: Zlínský kraj

TEMATICKÝ OKRUH: 1

V rámci Senior Pointu Zlín chce Centrum pro rodinu Zlín z. s. dosáhnout podpory seniorů v oblasti informační a poradenské prostřednictvím kontaktních pracovníků a cílené programové nabídky. Cílem je také možnost reakce na poptávku seniorů formou volnočasových a vzdělávacích aktivit, dále využití znalostí a dovedností, zkušeností a zážitků seniorů a potřebu sdílení. Přáním je nalezení toho, co senioři hledají a potřebují - úsměv, vstřícnost, ochotu, naslouchání, pochopení, pomoc, řešení.