Wikimedia ČR

PROJEKT:  Senioři píší wikipedii

PODPORA: 50.000 korun

REGION:  celorepublikově

TEMATICKÝ OKRUH:  1. Senioři pro sebe a pro komunitu

Wikimedia ČR je oficiální českou pobočkou Wikimedia Foundation. Cílem je vytvořit svět, v němž každý člověk svobodně může přistupovat k veškerým lidským znalostem. Senioři píší Wikipedii je vzdělávací program, který si klade za cíl zapojit do psaní Wikipedie seniory a vytvořit prostor, kde účastníci kurzů mohou předávat své vědomosti mladší generaci, učit se novým dovednostem navazovat nové kontakty a posílit pocit, že ještě nepatří do starého železa.

Wikimedia ČR

Senioři_píší_Wikipedii,_Masarykova_univerzita,_2016-04-04_(06) 

Obrázek1