Středisko sociálních služeb Praha 1

PROJEKT:  Vybudování vzpomínkové a relaxační místnosti pro seniory v Domě s pečovatelskou službou Týnská, Praha 1

PODPORA:  50.000 korun

REGION:  Praha

TEMATICKÝ OKRUH: 2. Komunita pro seniory

Cílem projektu je zlepšení a zvaklitnění prostředí pro obyvatele DPS Týnská, jejich rodiny a přátele. Vytvořením vzpomínkové relaxační místnosti vznikne nový společný prostor pro vzájemné setkávání obyvatel a pro aktivity klientů denního stacionáře. Tím se podpoří rozvoj sousedských vztahů a komunikace obyvatel v domově, zvýší se atmosféra rodinného prostředí a zlepší sociální a duchovní stránka života klientů.  

Dům s pečovatelskou službou Týnská

Obrázek2