ÚvodProgramyStále s úsměvemPodpořené organizace v roce 2017Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o.

Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o.

PROJEKT:  Zastav a vydechni - setkávání svépomocné skupiny

PODPORA:  66.280 korun

REGION:  Olomoucký kraj

TEMATICKÝ OKRUH:  2. Komunita pro seniory

Role domácího pečujícího, který nepřetržitě pečuje o osobu blízkou, je spjata s vysokou náročností. Důsledkem je zpravidla nedostatek vlastního času, vysoká emocionální zátěž, nikdy nekončící činnost, často i určitá osamělost. Cílem projektu je realizace pěti tematicky zaměřených setkání, během kterých by se vytvoří prostor k propojení laických pečujících formou tzv. svépomocných podpůrných skupin. Díky tomuto projektu budou mít pečující možnost, alespoň na chvíli se zastavit, přerušit péči, vydechnout a nabrat nové síly. Účast v projektu by jim měla být prevencí před syndromem vyhoření. 

Sociální služby Olomouc, p. o. 

2016_stále_s_úsměvem_sociální_služby_olomouc (4)

 2016_stále_s_úsměvem_sociální_služby_olomouc (1)