Sociální služby Praha 9, z. ú.

PROJEKT:  Letní slavnosti před domovem pro seniory

PODPORA:  50.000 korun

REGION: Praha

TEMATICKÝ OKRUH: 1 Senioři pro sebe a komunitu, 2 Komunita pro seniory

Letními slavnostmi, kulturně společenskou akcí, na kterou je přizvána široká veřejnost, vrcholí celoroční aktivizační činnosti se seniory. Senioři se do programu sami zapojí tanečním vystoupením, proběhne výstava jejich maleb a kreseb, účastní se turnajem v pétangue. Zároveň proběhne Den otevřených dveří v Domově pro seniory včetně sociálního poradenství.

Sociální služby Praha 9, z. ú.

vystoupení pro veřejnost 

Obrázek1