Město Žatec

PROJEKT: Dočesná - zóna pro seniory

PODPORA: 80.000 korun

REGION: Ústecký kraj

TÉMATICKÝ OKRUH: 2. Komunita pro seniory

Aktivizace žateckých senorů a jejich zapojení do organizace dvou denního nadregionální festivalu Dočasná 2017. Senioři budou spoluorganizátory "klidové zóny". V prostředí Kláštěrní zahrady vznikne odpočinková zóna s programem pro mezigenerační potkávání, která takto bude využívána s dobrovolnickou účastí seniorů v budoucnu. 

www.mesto-zatec.cz