Medela - péče o seniory o. p. s.

PROJEKT:  Mezigenerační setkávání a společné volnočasové aktivity

PODPORA:  60.000 korun

REGION: Moravskoslezský kraj

TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ:  2. Komunita pro seniory

Medela je domov se zvláštním režimem se zaměřením na seniory, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých z důvodu jejich těžkého zdravotního stavu. Klienti domova trpí demencí různého stupně (Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou nebo poalkoholovou demencí). Projektem mezigeneračního setkávání seniorů s dětmi z MŠ chtějí implementovat metodu známou již mnoho let a to vliv dětí na stáří. Bezprostřednost malých dětí je natolik silná, že v lidech depresivně laděných vyvolává dojetí, v lidech imobilních snahu o sebemenší pohyb a v lidech nekomunikujících blažený úsměv. Během volnočasových aktivit budou senioři a děti společně tvořit přáníčka, tkát dečky, hrát edukativní hry a procvičovat jemnou motoriku. 

Medela o. p. s.