Kvalitní podzim života, z. ú.

PROJEKT:  Na své stáří nejste sami

PODPORA:  50.000 korun

REGION: Středočeský kraj

TEMATICKÝ OKRUH: 2. Komunita pro seniory

Terénní pečovatelská služba poskytuje služby seniorům a osobám se sníženou soběstačností, kteří i přes omezení chtějí žít ve svém domácím prostředí. Z podpory bude hrazena část mzdových prostředků jedné pečovatelky. 

Kvalitní podzim života, z. ú.

 Obrázek1