Domov pro seniory, Podbořany

PROJEKT: Podoby domova - Není domov jako domov

PODPORA: 100.000 korun

REGION: Ústecký kraj

TÉMATICKÝ OKRUH: 2. Komunita pro seniory

Projekt zaměřený na setkávání širší veřejnosti, mladé generace a seniorů domova z širšího okolí měst a obcí mimo MIkroregion Podpořanska, navazuje na předchozí úspěšný projekt Kde domov můj?, kterýse týkal pouze Podpořan a okolních obcí.

www.domovpodborany.cz

Chmel

Soutěžní klání