Charita Ostrava

PROJEKT: Pořízení vybavení terapeutické místnosti v Charitním domě sv. Alžběty - denní centrum

PODPORA: 100.000 korun

REGION:  Moravskoslezský kraj

TEMATICKÝ OKRUH:  2. Komunita pro seniory

Posláním denního centra je poskytování ambulantní sociální služby klientům se sníženou soběstačností z důvodu věku a zdravotního stavu, o které pečují jejich rodiny. Centrum zajišťuje péči v době, kdy jsou pečující v zaměstnání. Příjemně vybavená terapeutická místnost tuto péči zkvalitní. 

Charita Ostrava

Obrázek2

 Obrázek1