Svaz důchodců, z. s., ZO Nový Bor

PROJEKT:  "Doplnění interiéru společenské místnosti pro aktivity novoborských seniorů"

PODPORA:  40.000 korun

REGION: Liberecký kraj

TEMATICKÝ  OKRUH 1, senioři pro komunitu i pro sebe

"Svaz důchodců ČR, z.s. sdružuje novoborské seniory, kteří účelně tráví svůj volný čas společně se svými vrstevníky a přáteli. Místem jejich pravidelných setkávání je společenská místnost DPS v Žižkově ulici v Novém Boru, kde pořádáme pro naše členy přednášky s aktuální společenskou tématikou, besedy, vědomostní soutěže i trénování paměti, kolektivní hry a rozvíjíme i manuální zručnost a psychomotoriku. Hlavním cílem je pomocí vhodných programů přispět ke zlepšení kvality života seniorů a to jak z hlediska pohybového i psychosociálního. Dále i o udržení co nejdelšího stavu soběstačnosti, samoobslužnosti i zájmu o společenské dění. Významnou roli zde hraje kontakt s vrstevníky v pěkném a bezpečném prostředí, které nacházíme ve společenské místnosti DPS. Zkvalitnění vybavení jejího interiéru bude velkém přínosem pro další rozšíření volnočasových aktivit i radosti ze společných setkání."

 

trén.paměti