Město Příbram

PROJEKT:  "Karta seniora města Příbrami"

PODPORA:  106.000 korun

REGION: Středočeský kraj

TEMATICKÝ  OKRUH 2, komunita pro seniory

"Cílem projektu je nabídnout obyvatelům Města Příbrami - seniorům, zapojení do jednotného identifikačního systémů průkazů pro seniory s využitím místních subjektů a výhod místních organizací.Navázání tohoto systému Města Příbrami na širší projekt, jehož nositelem je celorepubliková organizace Svaz důvodců ČR má za cíl zvýšit životní úroveň obyvatel města Příbrami a následně i spádových obcí. Doklad bude garantovat, že držitel je starobní nebo invalidní důchodce (člen organizace/obyvatel zapojeného města)." 

http://pribram.eu/