Komunitní centrum Archa

PROJEKT:  "Vzdělávání seniorů v Komunitním centru Archa"

PODPORA:  60.000 korun

REGION: Moravskoslezský kraj

TEMATICKÝ  OKRUH 1, senioři pro komunitu i pro sebe

"V září 2016 startujeme projekt Archa gymnázium, vzdělávací program pro seniory ve spolupráci s ostravským fymnáziem EDUCAnet Ostrava a neziskovými organizacemi. Výuka zaměřená na cizí jazyky, finanční gramotnost, zdravovědu a učivo osnov všeobecného gymnázia (zpracovaného do srozumitelné formy pro seniory), bude probíhat 2x týdně po dobu deseti měsíců a na jeho konci bude udělen frekventatntům certifikát o absolvování." 

http://www.kcarcha.cz/

12901189_1221929811168164_1514804176816185673_o