KLUB seniorů, z. s., Mělník

PROJEKT:  "Ozdravný pobyt, poznávací zájezd a turistické vycházky"

PODPORA:  25.000 korun

REGION: Středočeský kraj

TEMATICKÝ  OKRUH 1, senioři pro komunitu i pro sebe

"Klub seniorů Mělník, z.s. byl založen začátkem roku 2015. Spolek se zaměřuje se především na upevnění fyzického a psychického zdraví svých členů, kterých je aktuálně 98 (věkový průměr je cca 72 let), na podporu jejich vzájemné komunikace, společenských aktivit a účasti na kulturních akcích, které jim přinesou vytržení z jednotvárného života. Projekt Ozdravný pobyt, poznávací zájezd a turistické vycházky bude realizován v 2. pololetí 2016. Hlavní akcí je příprava, zajištění a realizace ozdravného pobytu v Bojnicích na Slovensku, pro nějž nadační fond poskytne podporu na úhradu léčebných procedur."