Domov Sue Ryder, z. ú.

PROJEKT:  "Multidisciplinární tým v akci"

PODPORA:  100.000 korun

REGION:  celorepubliková působnost

TÉMATICKÝ  OKRUH  3, nové přístupy ke stárnutí a stáří

"V současné době existuje obecné přesvědčení, že multidisciplinární tým (dále jen MDT), resp. jeho funkčnost, je důležitá pro blaho, pohodu a životní spokojenost klienta. S tímto prohlášením pravděpodobně budeme všichni souhlasit. Bohužel nevíme o žádném zdroji v ČR, který by odpovídal na otázky: Jak by měla, mohla spolupráce MDT vypadat v domovech pro seniory. Součástí odpovědi na tuto otázku je i určení podmínek jeho fungování, tedy popis úskalí, se kterými se týmy vyrovnávají i toho, co se v praxi osvědčuje.  Právě na to se chceme v projektu, který bude metodickým materiálem pro praxi, zaměřit. Ilustrativně budou v publikovatelném výstupu využity příklady tzv. dobré praxe."

http://www.sue-ryder.cz/

 

ošetřovatelská péče1