Centrum pro rodinu Zlín z. s.

PROJEKT:  "Senior Point Zlín"

PODPORA:  64.000 korun

REGION: Zlínský kraj

TEMATICKÝ  OKRUH 1 a 2, senioři pro komunitu i pro sebe, komunita pro seniory

"Senior Point Zlín je kontaktním místem pro seniory i širokou veřejnost, které nabízí v centru města Zlína v krásném prostředí opravené historické budovy a v blízkosti městského parku možnost odpočinku, získávání informací, zprostředkování poradenství, aktivního trávení volného času, vzdělávání, aj. Ve středisku jsou přítomné kontaktní pracovnice, které se návštěvníkům ochotně věnují, napomáhají jim v orientaci, organizují vhodné programy pro jejich aktivizaci a umožňují sdílení. Mají pro klienty vlídné slovo, přijetí, pochopení a povzbuzení. Náplň programů vytvářejí především na základě nápadů ze stran návštěvníků. Projektem upevňujeme a rozvíjíme komunitní život ve městě Zlíně a dodáváme seniorům důležitý pocit potřebnosti a možnost seberealizace i ve vyšším věku. Projektem chceme zajistit udržitelný rozvoj našich aktivit, zkvalitnit poskytované služby a zařadit do programů také služby nové."

http://www.cpr-zlin.cz/

 

Seniorpoint Zlín (2)