Senioři Prostějova, o.s.

PROJEKT: "Aktivně žít pro své zdraví"

PODPORA: 40.000 korun

REGION: Olomoucký kraj

"Zajímáme se o nejrůznější oblasti života, snažíme se, aby senioři nezůstávali stranou nových informací a událostí ve společnosti. Staráme se o jejich kulturní, sociální život, nabízíme sportovní vyžití. Významnou roli hraje i vzdělávání formou nejrůznějších besed nebo účastí na kurzech na Střední zdravotnické škole v Prostějově nebo v Akademii třetího věku pořádané v Kulturním klubu Duha. Hlavním cílem a záměrem naší činnosti je vytváření podmínek pro kvalitní a aktivní život seniorů nejlépe formou pohybu, kontaktem s kulturou a v neposlední řadě vzděláváním, včetně ochrany seniorů před nekalými obchodními praktikami některých obchodníků."

Podívejte se na fotografie z organizovaných aktivit.

 

9.10.2015 Vídeň (86)c10.9.2015 Přednáška o New Yorku(pí. Maršálková) (25)c