Seniorcentrum Žatec, z.s.

PROJEKT: "Senioři na cestách za historií, kulturou a zábavou"

PODPORA: 33.300 korun

REGION: Ústecký kraj

CÍL: "Finanční podpora přispěje k realizaci projektu zaměřeného na pořádání poznávacích tematických zájezdů, společenských a kulturních akcí pro členy spolku a nejen pro ně, návštěv divadel, výstav apod. Naše aktivity směřují do Libereckého kraje, okolí Lounska a Žatecka. Projekt Senioři na cestách za historií, kulturou a zábavou podpoří naše členy v aktivním a pozitivním prožívání volného času a v začleňování se do komunitního prostředí. Chceme, aby náš spolkový život a námi pořádané akce vedly i k navazování nových přátelství založených na společných zájmech a volnočasových aktivitách. Kontakt seniorů se společenským prostředím přispívá k jejich duševní i tělesné aktivitě. Naším cílem je nejen cestovat a poznávat, ale hlavně vytvořit společenství aktivních spokojených lidí, kteří budou schopni načerpanou radost a energii předávat dál - získávat pro zapojení do komunitního života další vrstevníky, odstraňovat nerozhodnost a osamocenost některých jednotlivců a zapojovat se třeba i do spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi v místě."