Město Smiřice

PROJEKT: "SPOLEČNĚ!"

PODPORA: 50.000 korun

REGION: Královehradecký kraj

"Projekt města Smiřice SPOLEČNĚ! v rámci programu Stále s psměvem Aktivně po celý život Nadačního fondu Veolia umožnil (nejen) seniorům smysluplně, aktivně a především společně trávit volný čas a tím eliminovat rizika plynoucí z osamělosti a ztráty společenských vazeb. Projekt zahrnoval v průběhu roku aktivity přispívající k udržení a rozvoji duševních a fyzických sil ve starším věku - tvořivé dílny, besedy, tréninky paměti a koncert k Mezinárodnímu dni seniorů. Na základě pozitivních ohlasů plánuje město Smiřice v budoucnu další podobné aktivity."

www.mestosmirice.cz     

Fotografie z přednášek a setkání.

 

Tvořivé dílny IV_1Tvořivé dílny II_2Tvořivé dílny III_3