Charita Ostrava

PROJEKT:  "Pořízení automobilu pro charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba"

PODPORA: 106.000 korun

REGION: Moravskoslezský kraj

CÍL: "Účelem projektu je poskytování kvalifikované a dostupné sociální služby pro seniory v domácnostech. Poskytování těchto služeb bude zajišťováno prostřednictvím nákupu osobního automobilu pro podporu terénní péče pro seniory v Ostravě a okolí. Díky novému automobilu bude možné poskytnout terénní sociální služby většímu počtu uživatelů a uživatelům v okrajových částech Ostravy se ztíženou dostupností prostředky MHD. Automobil bude sloužit v rámci nabídky kvalitních služeb také pro snížení osamělosti našich uživatelů, jejich ohrožení samotou a znevýhodnění způsobené sníženou mobilitou."

www.ostrava.charita.cz