Centrum služeb Slunce všem,o.p.s.

PROJEKT: "Klub seniorů Slunce"

PODPORA: 100.000 korun

REGION: Středočeský kraj

CÍL: "Podpora tohoto projektu umožní rozšířit a zatraktivnit stávající nabídku aktivizačních činností pro seniory. Jedná se především o činnosti, které sami senioři navrhli, které někde viděli, nebo vyzkoušeli. Z nových aktivit je to především výtvarná a rukodělná činnost a kuželky. Dalším významným přínosem bude získání dalšího místa pro setkávání, tvoření a k rekreačnímu sportu. To by měla splnit zahradní pergola. Stávající hlavní aktivitu – týdenní zkoušky pěveckého sboru a veřejné vystoupení chceme ještě zajistit ozvučným zařízením, které umožní kvalitní poslech pro posluchače a nezkazí mnohahodinový nácvik sboru. Příspěvek na mzdu masérky zase umožní poskytovat tuto aktivizační službu další den v týdnu a tím se tato vyhledávaná služba otevře většímu počtu seniorů."

www.slunce.info