Buena Vista Vinohrad

PROJEKT: "České stříbro"

PODPORA: 100.000 korun

REGION: Praha

CÍL: "České stříbro je venkovní putovní fotografická výstava, která komunikuje dobré stárnutí a aktivní občanství. Akce je součásti Festivalu svobody. Černobílé fotografické portréty dvanácti výrazných, lidsky silných žen s vlastním názorem. Když se řekne jejich jméno, vybavíme si především, čemu se věnují. Teprve později nás napadne, kolik jim je let. Eva Jiřičná, Jiřina Šiklová, Věra Čáslavská, Dana Němcová .... spolu s nimi portréty vrstevnic bez "známého" jména, podobně intenzivně jdoucích životem a důležitých pro okolí. Záměrem je motivovat lidi v seniorskému věku a ty, kteří se mu blíží, k vědomému pojetí této fáze života. Výstava chce na příběhu zmíněných žen ukázat, že i ve stáží může člověk žít život, který ho naplňuje, a může dávat něco lidem okolo. Etapa stáří má svůj smysl jak v individuálním lidském životě, tak v životě společnosti jako sociální skupiny. Vedle tématu dobrého stárnutí výstava současně vyslovuje další sdělení: portrétované ženy stojí celoživotně za hodnotami, které přesahují individuální zájmy. Výstava zviditelňuje základní kameny lidské společnosti jako je svoboda, důstojnost, demokracie, odvaha všedního dne, aktivní občanství."

www.buenavistavinohrad.cz

České stříbro

 

CS_Pozvanka_Mail