ÚvodProgramyStále s úsměvemPartnerské organizace a projekty

Partnerské organizace a projekty

Seniorský program Nadačního fondu Veolia Stále s úsměvem je realizován v letech 2021-2023 prostřednictvím šesti partnerských organizací a jejich tříletých projektů (uvedeno níže), zaměřených na podporu různých klíčových témat a aspektů napomáhajících vyšší kvalitě života všech seniorských generací. Více o programu a jeho tematickém zaměření zde.

Podpora všech projektů byla schválena Správní radou NF Veolia v listopadu 2020 na základě doporučení odborné hodnotící komise. Alokace do realizace všech projektů je ve výši 1 500 000 Kč/rok, tzn. 4 500 000 Kč celkem.


Projekt-1---PermanentoCentrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče při Fakultě humanitních studií UK (CELLO FHS UK) ve spolupráci s organizací Pohyb pro život 

Název projektu: Permanento věku na vzdory - funkční pohyb pro každý den

Hlavním cílem je proškolovat osoby v pokročilém věku žijící v domácím prostředí a motivovat je k zařazení funkčního pohybu do každodenního života, proškolovat pečovatele institucí dlouhodobé péče a nabízet konkrétní pohybový program ušitý na míru podmínkám a osobám žijícím v těchto institucích a propagovat pohyb jako nezbytnou součást každodenního života.

Rozhovor s Mgr. Kateřinou Macháčovou, Ph.D., autorkou a organizátorkou projektu.


Projekt-2---Diakonie

Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb – INSTITUT DŮSTOJNÉHO STÁRNUTÍ – program PEČUJ DOMA

Název projektu: Pečuj doma – zaměřeno na péči v izolaci

Cílem projektu je zjednodušení dostupnosti podpory pro pečující z celé ČR, kteří z jakéhokoli důvodu jsou na péči sami, s žádným či minimálním kontaktem se svým okolím, a to prostřednictvím nástrojů a aktivit, které mohou využít doma či z domova. Zároveň podporuje pečující i nepřímo – aktivitami upozorňujícími na situaci a potřeby neformálních pečujících v ČR.

Rozhovor o projektu s Magdalénou Grünbeckovou, vedoucí Pečuj doma a Institutu důstojného stárnutí.


Projekt-3---Sue-RyderDomov Sue Ryder, z. ú.

Název projektu: Meziagenturní spolupráce při transferech pacientů v paliativní péči

Projekt je koncipován jako vzdělávací program pro odborníky zdravotníckých a sociálních oborů pečujících o geriatricky křehké seniory v ústavní péči a studenty souvisejících oborů. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu života klientů pobytových sociálních služeb pro seniory, která úměrně vzroste díky rozvoji dovedností vyjednávání účelné a účinné mezioborové spolupráce zdravotnického personálu v nemocnicích a v zařízeních dlouhodobé péče.

Rozhovor o projektu s ředitelem Domova Sue Ryder, z. ú., Mgr. Ing. Matějem Lejsalem


Projekt-4---Management-pro-neziskovkyManagement pro neziskovky (SB-C, z. s.)

Název projektu: Program D.O.M.A. (Důstojnost, Otevřenost, Management, Atmosféra)

Hlavním cílem projektu je přispívat pomocí realizovaného programu D.O.M.A. (Důstojnost, Otevřenost, Management, Atmosféra) k humanizaci péče o seniory a k naplnění podtitulu programu Aby bylo dobře seniorům i těm, kteří o ně pečují. Projekt bude postupně realizován ve vybraných zařízeních dlouhodobé péče o seniory.

 

Rozhovor o projektu se Simonou Bagarovou, zakladatelkou programu D.O.M.A. a spolku Management pro neziskovky


Projekt-5---Zivot-90ŽIVOT 90, z. ú.

Název projektu: Žít déle a v bezpečí

Cílem projektu zaměřeném na rozvoj tísňové péče ve Středočeském kraji je zvýšení kvality života seniorů/seniorek a zdravotně postižených, a to díky nepřetržitému dohledu nad klientem/klientkou, jimž zajišťuje pocit bezpečí v každodenním životě, doma i venku.

 

Rozhovor o projektu s Mgr. Jaroslavem Lormanem, Th.D.,  ředitelem a statutárním zástupcem ŽIVOTa 90


Projekt-6--Moudrá-sovičkaMoudrá Sovička z. s.  

Název projektu: DigiSen – Digitální infrastruktura pro lepší život seniorů

Hlavním cílem projektu je zlepšování digitální gramotnosti a vybudování digitální infrastruktury pro zajištění digitálního vzdělávání seniorů napříč celou ČR (bez ohledu na adresu bydliště) prostřednictvím digitálních lektorů (školitelů) a asistentů (tzv. Hodinových ajťáků).

 

Rozhovor o projektu s Ing. Tomášem Hubálkem, zakladatelem spolku Moudrá Sovička z. s.