ÚvodProgramyStále s úsměvemNový koncept programu od 6. ročníku

Nový koncept programu od 6. ročníku

Soustředíme se nově na dlouhodobější podporu malého počtu systémových a inovativních projektů s možným dopadem na cílové skupiny seniorů i těch, kdo jim pomáhají a pečují o kvalitu jejich života po celé republice. Našim cílem je především vyšší efektivita vynaložených finančních prostředků.

Tematická zaměření

Téma 1

Podpora zdravého stárnutí se zaměřením na udržování psychických a mentálních schopností a dovedností

  • pohybové aktivity
  • uživatelské dovednosti zaměřené na komunikační a informační technologie

 Téma 2

Podpora a rozvoj kvality služeb pro seniory potřebující péči

  • v domácím prostředí = terénní služby, podpora domácích pečujících;
  • v zařízeních institucionální péče = denní stacionáře, krátkodobá péče (odlehčovací služby), dlouhodobá péče (pobytová zařízení/domovy pro seniory)

Kromě výše uvedeného tematického zaměření byly při výběru projektů (a organizací, které je realizují) preferovány projekty s některými z následujících prvků:

  • propojování generací 
  • zapojení seniorů do života společnosti, zejména komunitního 
  • dobrovolnictví
  • edukace odborné i široké veřejnosti k základním tématům programu 

2020_08_sluzba_Tereza_262_result