ÚvodProgramyStále s úsměvemFormy podpory projektů

Formy podpory projektů

  • Poskytování jednorázových nadačních příspěvků na základě uzavřeného výběrového řízení (UVŘ) NF Veolia. UVŘ se zaměřuje na projekty v tématických okruzích 1 a 2.
  • Uzavírání dlouhodobých smluvních partnerství s vybranými subjekty.

Realizátory projektů přímo oslovuje a partnery ke spolupráci vybírá Nadační fond Veolia. Pro všechny projekty platí povinnost předkládat průběžné a závěrečné zprávy. K realizaci dlouhodobých koncepčních projektů jsou organizovány dle potřeby koordinační a monitorovací setkání.

Z programu jsou podporovány:

  • Nestátní neziskové organizace
  • Příspěvkové organizace
  • Obce
  • Neformální skupiny seniorů apod. (pouze v případě malých komunitních projektů)

Podporujeme výhradně subjekty z regionů a obcí, ve kterých působí společnosti skupiny Veolia.