Dotek

Stále s úsměvem

17. srpna 2016

Jedním ze 14 podpořených projektů nadační programu zaměřeného na seniory Stále s úsměvem v roce 2015 je projekt „Z pramene našich životů“ obecně prospěšné společnosti Dotek, která seniorům poskytuje pečovatelskou a odlehčovací službu. Nejen o projektu si budeme povídat s paní Janou Štefkovou, sociální pracovnicí Doteku.

Co si pod názvem projektu Z pramene našich životů máme ve spojení s péčí o seniory představit?


„Začnu trochu zeširoka. DOTEK, o. p. s. vznikl proto, aby napomáhal v důstojné péči o seniory. Máme na paměti, že se nestaráme jen o tělo, ale především o duši člověka, který nám byl svěřen do péče. A k tomu, abychom mohli dělat naši práci co nejlépe, tím myslím byli schopni vytvořit na míru komplex zdravotní a sociální péče pro konkrétního klienta, jej potřebujeme znát. Znát jeho život, jeho historii, vazby na ostatní lidi, dětství a mládí a samozřejmě jeho zvyky a rituály. Je dobře když víme co klientovi dělá radost, nebo naopak co rád nemá. Lépe pak chápeme jeho požadavky. S tímto vším nám pomáhají psychobiografie klientů – pomocníci v péči, prostředek k aktivizaci či reaktivizaci klientů.


Z pramene našich životů je projekt, jehož prostřednictvím chceme našim seniorům zajistit a nabídnout kvalitní smysluplný program a péči, které vychází z jejich vlastního životního příběhu.“


Nadační fond Veolia podpořil projekt částkou 100 tisíc korun. K čemu konkrétně částka posloužila?


„Největší část podpory byla využita na roční mzdu aktivizačně biografického pracovníka, který se specializuje na koordinaci a realizaci biograficky laděných aktivizačních programů v Doteku. Jeho hlavní pracovní náplní je sběr a zpracování biografií, na základě kterých staví aktivizační činnosti klientovi přímo na míru a je jejich garantem. Tyto aktivity nejen sestavuje, ale s klienty zároveň realizuje. O všech vede písemné záznamy a fotodokumentaci. Spolupracuje s dalšími členy pečujícího týmu, sociálním pracovníkem, rodinou klienta, případně dalšími zainteresovanými osobami. Biografický pracovník dopomáhá také se zajišťováním dobových materiálů využitelných při práci s klienty.
Můžete nám přiblížit proces vzniku knihy života? Kde získáváte informace o klientovi?
„Bibliografii nám pomáhá sepisovat jak sám klient, tak i jeho rodina. Do knih vkládáme fotografie, případně i některé dokumenty, které rodina dodá, jako např. vysvědčení. Mimo to navazujeme spolupráci s kronikáři, místními pamětníky či místními muzei. “

 

Podílela jste se Vy sama na vytváření bibliografií klientů? S jakými pocity se mapuje a zaznamenává život druhého?


„Měla jsem možnost zpracovat několik biografických knih. Mou první byla kniha o mé babičce. Zažívám pocit obrovského obdivu k tomu, co lidé dokázali, co zažili, přetrpěli, co se naučili, s čím se dokázali vyrovnat. Každý život je bohatý. To, nad čím se čím dál častěji pozastavuji v kontextu současného celospolečenského dění, jsou pevně zvnitřnělé hodnoty generace našich klientů, lidí narozených nejčastěji ve 20. a 30. letech. Úcta k rodičům, k místu kde žiji, odhodlanost, pokora, pracovitost.“


Na závěr by nás zajímalo, proč je Dotek právě Dotekem?


„Myslím, že dotek má velkou sílu. Jak říká naše paní ředitelka „nastupuje tam, kde již běžná komunikace nestačí. Dotek, o.p.s. se zrodil v náruči bazální stimulace a je to pro mne symbol toho o co usilujeme – laskavé péče o křehké stáří.“

Děkujeme za rozhovor.

příprava salátu


DOTEK, o.p.s.
Vznikl v roce 2005, aby napomáhal v důstojné péči o seniory. Vytváří komplex zdravotnické a sociální péče o potřebného klienta, aby mohl žít co nejdéle tam, kde se cítí být doma. Péče i prostředí jsou od počátku budovány na základech konceptu Bazální stimulace. Zakladatelka Doteku Radomíra Pečeňová byla v roce 2007 oceněna titulem „sestra roku v sociálních službách“. Od roku 2009 je Dotek první Certifikované pracoviště Bazální stimulace zabývající se péčí o seniory ve Zlínském kraji.
„MOSTY V KOMUNIKACI MEZI DVĚMA SVĚTY JSOU DOTEKY.“

Dotek a jeho způsob péče o křehké seniory nás inspiroval k tomu, abychom pro další ročník oslovili Sue Ryder s návrhem na vytvoření metodického materiálu, který by podporoval tento model multidisciplinárního týmu a individuální práce se seniory a zpřístupnil ho širší odborné veřejnosti, protože ho podložen vlastní praxí a zkušeností a zná i další organizace, které tímto způsobem pracují.