ÚvodProgramyStále s úsměvemAby svět nebyl jenom pro mladé!

Aby svět nebyl jenom pro mladé!

Stále s úsměvem

6. října 2015

Postupně přichází do seniorského věku stále větší počet kvalifikovaných lidí, kteří ve svém profesním životě něco dokázali a zvládli i takové převratné změny, jež přinesla v posledních třiceti letech zejména oblast informačních technologií a mobilní komunikace.

 

Někdy se zdá, že tento svět patří jen mladým lidem. A to přesto, že stále roste podíl starších věkových skupin a prodlužuje se lidský věk.

Česká společnost své seniory podceňuje a mnohé jim dluží. Upozorňují na to odborníci a výzkumy ukazují, že ve srovnání s některými vyspělými zeměmi na tom nejsme zrovna lichotivě. V nejhorší situaci se nacházejí senioři opuštění, nemocní a bez aktivních zájmů. I ti ale celý život pracovali a na jeho sklonku by neměli dožívat v nedůstojných podmínkách.

 
SENIOŘI  POTŘEBUJÍ  PODPORU  

 

Nadační fond Veolia na to reaguje svým novým programem nazvaným                      Stále s úsměvem – Aktivně po celý život. Zaměřen je na podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití v komunitě, vytváření podmínek pro život seniorů v jejich domácím prostředí a na nové přístupy k tématu stárnutí populace a uspokojování potřeb a práv seniorů.

Od ledna 2015 probíhá pilotní fáze programu. Nadační fond v ní poskytuje granty na základě uzavřeného výběrového řízení, kdy přímo oslovuje vybrané organizace usilující o aktivizaci seniorů, jejich zapojení do komunitního života nebo podporující život seniorů v domácím prostředí.

Účast v programu byla nabídnuta nestátním neziskovým a příspěvkovým organizacím, ale i obcím a dokonce neformálním skupinám seniorů. Jedinou podmínkou je, že organizace působí v regionech, kde své služby dodávají společnosti skupiny Veolia. Ta chce být opravdu dobrým sousedem a partnerem pro místní lidi.

Správní rada Nadačního fondu Veolia rozhodla v tomto roce o podpoře prvních             14 projektů v celkové hodnotě přesahující 1 milion korun. Mezi nimi jsou jak profesionální organizace, tak i ryzí amatéři (nadšení senioři, kteří jako dobrovolníci organizují program pro své spoluobčany). Těm nadační fond poskytl kromě finanční podpory i potřebné rady a konzultace. Všechny podpořené projekty nadační fond během jejich realizace sleduje a dokumentuje a informace o nich průběžně zveřejňuje na svých stránkách www.nfveolia.cz.

                     

Oblastí, v nichž senioři podporu potřebují, je velká řada. NF Veolia se snaží přispět aspoň malou měrou ke zlepšení této situace prostřednictvím podpory inspirativních a inovativních projektů hodných následování, které nastartují na komunitní úrovni pozitivní změny v přístupu naší společnosti k seniorům.

„Prostřednictvím tohoto programu chceme v České republice pomáhat tomu, aby se seniorům u nás žilo lépe. Snažíme se být nápomocni lidem především v regionech, kde působí naše obchodní společnosti. Rozhodli jsme se proto podporovat projekty, které pomohou zlepšit přístup společnosti k seniorům a respektovat jejich potřeby,“ uvádí Eva Kučerová, místopředsedkyně Správní rady Nadačního fondu Veolia a ředitelka komunikace a externích vztahů Veolia pro střední a východní Evropu.