ÚvodProgramyStále s úsměvem6 563 km za klienty

6 563 km za klienty

Stále s úsměvem

25. února 2017

V druhém ročníku programu Stále s úsměvem Aktivně po celý život, jsme podpořili 14 organizací částkou vyšší než jeden milion korun.

Jednou z těchto organizací je i Charita Olomouc se svým programem Důstojně ve svém domově ve stáří i v nemoci, jehož cílem bylo zajistit terénní Pečovatelskou službu Charity Olomouc pro potřebné občany územně velmi širokého terénu.

Terénní pečovatelská služba umožňuje klientům žít v přirozeném prostředí svých domovů co nejdéle. Řeší fyzickou pomocí druhé osoby nepříznivou sociální situaci snížené soběstačnosti seniorů v základních životních dovednostech. Jedná se především o pomoc se zabezpečením osobní péče, využíváním veřejných míst a služeb a udržením sociálních kontaktů. 

Dostupnost pečovatelské služby potřebným, zejména v okrajových částech olomouckého regionu byla limitována nedostatečným počtem automobilů. Nákupem dvou automobilů, částečně financovaným naším nadačním stotisícovým darem, se podařilo Charitě Olomouc pokrýt touto službou další obce, Daskabáty, Velký Újezd, Vacanovice, Zákřov.

Auta projektu Důstojně ve svém domově ve stáří i v nemoci najezdila za tři měsíce za svými klienty přes šest tisíc kilometrů. 

 

P1010220